Previous Next
Prusy Pogoda

Administrator rod Utworzono: 12-12-2022

Od 12.12.2022 rozpoczyna się na ogrodzie realizacja inwestycji "Doświetlanie ogrodu ". Przejazd na alejkach bocznych będzie utrudniony lub zamknięty. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 10.01.2023. Za utrudnienia przepraszamy. Zarząd ROD Lubocza I.

Administrator rod Utworzono: 10-11-2022

W dniu 11.11.2022 woda na terenie ogrodu zostanie zamknięta na okres zimowy. Woda jak co roku będzie dostępna tylko przy magazynie koło świetlicy.

Administrator Prawo Utworzono: 11-06-2022

Do 30 czerwca 2022 należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła! Nieco ponad miesiąc został działkowcom i zarządom ROD, aby zgłosić posiadane w altanie lub świetlicy źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obow...

 

Jak zostać działkowcem ?

Znajdź ROD

Osoba zainteresowana działką powinna szukać ogrodu znajdującego się w pobliżu jej miejsca zamieszkania, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki.

Więcej...

Znajdź działkę w wybranym ROD

Informacji o wolnych działkach lub działkach na sprzedaż można szukać m.in.:

1) na tablicy ogłoszeń ROD,

2) na stronie internetowej ROD lub Okręgu PZD,

3) bezpośrednio w zarządzie ROD lub w Okręgu PZD,

4) w ofertach „sprzedaży” działek publikowanych w internecie, ewentualnie w prasie lokalnej.

Więcej...

Zawrzyj umowę

Prawo do działki można nabyć:

od działkowca – zawierając z nim umowę przeniesienia praw do działki. Umowa staje się skuteczna po zatwierdzeniu przez zarząd ROD

od zarządu ROD – podpisując z nim umowę dzierżawy działkowej

Więcej...

Uiść opłaty

Na rzecz ROD - jednorazowe opłaty ogrodowe pobierane od nowego działkowca, o których mowa w § 147 ust. 1 statutu PZD oraz roczną opłatę ogrodową uchwaloną przez walne zebranie ROD za rok nabycia działki, chyba że poprzedni działkowiec uiścił już tą opłatę – wysokość opłat jest różna w każdym ROD

Na rzecz zbywcy prawa do działki – zgodnie z ustaleniami stron umowy

Podatki - zwykle nabycie działki obciąża podatek od czynności cywilnoprawnych

Więcej...

Przystąp do PZD

Każdy działkowiec ma prawo zostać członkiem PZD, aby posiadać pełne prawo współdecydowania o sprawach ROD.

Więcej...

Weź udział w szkoleniu i ciesz się działką

Nowy działkowiec ma prawo do bezpłatnego szkolenia. Obejmuje ono podstawowe informacje nt. uprawiania i zagospodarowania działki oraz prawa obowiązującego w ROD.

Więcej...