Previous Next
Prusy Pogoda

 

Jak zostać działkowcem ?

Znajdź ROD

Osoba zainteresowana działką powinna szukać ogrodu znajdującego się w pobliżu jej miejsca zamieszkania, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki.

Więcej...

Znajdź działkę w wybranym ROD

Informacji o wolnych działkach lub działkach na sprzedaż można szukać m.in.:

1) na tablicy ogłoszeń ROD,

2) na stronie internetowej ROD lub Okręgu PZD,

3) bezpośrednio w zarządzie ROD lub w Okręgu PZD,

4) w ofertach „sprzedaży” działek publikowanych w internecie, ewentualnie w prasie lokalnej.

Więcej...

Zawrzyj umowę

Prawo do działki można nabyć:

od działkowca – zawierając z nim umowę przeniesienia praw do działki. Umowa staje się skuteczna po zatwierdzeniu przez zarząd ROD

od zarządu ROD – podpisując z nim umowę dzierżawy działkowej

Więcej...

Uiść opłaty

Na rzecz ROD - jednorazowe opłaty ogrodowe pobierane od nowego działkowca, o których mowa w § 147 ust. 1 statutu PZD oraz roczną opłatę ogrodową uchwaloną przez walne zebranie ROD za rok nabycia działki, chyba że poprzedni działkowiec uiścił już tą opłatę – wysokość opłat jest różna w każdym ROD

Na rzecz zbywcy prawa do działki – zgodnie z ustaleniami stron umowy

Podatki - zwykle nabycie działki obciąża podatek od czynności cywilnoprawnych

Więcej...

Przystąp do PZD

Każdy działkowiec ma prawo zostać członkiem PZD, aby posiadać pełne prawo współdecydowania o sprawach ROD.

Więcej...

Weź udział w szkoleniu i ciesz się działką

Nowy działkowiec ma prawo do bezpłatnego szkolenia. Obejmuje ono podstawowe informacje nt. uprawiania i zagospodarowania działki oraz prawa obowiązującego w ROD.

Więcej...