Previous Next

Opłaty ogrodowe

(0 Głosy)

Zarząd ROD Lubocza I informuje , że na dzień dzisiejszy nie będzie pobierał zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. do  czego upoważnia go 

UCHWAŁA Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19  § 2 Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

Na dzień dzisiejszy  Ogród nie posiada żadnych  zaległych  zobowiązań,  Zarząd poprzez bardzo  rozsądne zarządzanie środkami  pieniężnymi  zebranymi  od działkowców w roku  2019 oraz praca społeczną zabezpieczył  środki  na bieżące opłaty.  Opłacona jest  już deklaracja za odpady oraz najem  pojemników.

 

 

Autor Andrzej P działka nr 168.

Więcej filmów w Galerii.