Krok 1:

Znajdź ROD niedaleko miejsca zamieszkania. Według stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2018 r., w Polsce istnieje 4626 rodzinnych ogrodów działkowych o pow.ponad 40 tys. hektarów i liczbie działek rodzinnych 908523. ROD są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi. Zgodnie ze