Dni Działkowca 2014

Uchwałą Nr 14/JZ/2014 Zarządu ROD Lubocza I z dnia 22.11.2014r.  

Zarząd ROD Lubocza I w Krakowie  postanawia zrezygnować z organizowania w roku bieżącym

Dnia Działkowca z uwagi na późne rozpoczęcie działalności  Zarządu tj. od 04.10.2014 r; oraz braku funduszy.

Finanse przejęte od zarządu komisarycznego nie pozwalają  na zorganizowanie Dnia Działkowca w sposób,

który byłby atrakcyjny dla Państwa.

Wszystkich serdecznie przepraszamy

 

Podziel się
(0 Głosy)

Piotr Jan Piguła