Krok 1:

Znajdź ROD niedaleko miejsca zamieszkania. Według stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2018 r., w Polsce istnieje 4626 rodzinnych ogrodów działkowych o pow.ponad 40 tys. hektarów i liczbie działek rodzinnych 908523. ROD są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi. Zgodnie ze

WJAZD NA TEREN ROD!
Wjazd na teren rodzinnego ogrodu działkowego - 27.03.2018
Problemy i konflikty wynikające z obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, wbrew pozorom nie dotyczą jedynie ogrodów o dużej powierzchni. Coraz więcej działkowców, nawet tych, którzy posiadają

Jak w świetle ustawy o ROD egzekwować zaległe opłaty od działkowców?

Jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczania należnych opłat ogrodowych, zarząd ROD ma prawo:

-naliczyć odsetki ustawowe w przypadku

Tegoroczne walne zebrania w ROD będą musiały przebiegać zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego Prezydium KR PZD uchwaliło wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia tych zebrań oraz opracowało wzory druków niezbędnych do odbycia zebrań. Dokumenty zostały opublikowane w