Wytyczne do walnych zebrań

Tegoroczne walne zebrania w ROD będą musiały przebiegać zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego Prezydium KR PZD uchwaliło wytyczne do zorganizowania i przeprowadzenia tych zebrań oraz opracowało wzory druków niezbędnych do odbycia zebrań. Dokumenty zostały opublikowane w "Biuletynie Informacyjnym (1/2014), który został przekazany do wszystkich Okręgowych Zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych. Można je także pobrać z naszej strony internetowej.

Wytyczne w sprawie przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego w rodzinnym ogrodzie działkowym w 2014 roku oraz wzory druków

Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców w 2014 r.

Wytyczne w sprawie przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w rodzinnym ogrodzie działkowym w 2014 roku (wybór stowarzyszenia)

Wytyczne dla rodzinnych ogrodów działkowych w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych na 18 stycznia 2014 r. i druki bilansu i sprawozdań finansowych na 18 stycznia 2014 roku

 
Podziel się
(0 Głosy)

Administrator