Kalkulator opłat ogrodowych za rok 2024

Nazwa działki: Brak
Powierzchnia m2 0 m2
Stawka opłaty ogrodowej 1.00 za m2 0,00 zł
Partycypacja 0.13 za m2 0,00 zł
Składka członkowska od działki 0,00 zł
Opłata za wodę od działki 0,00 zł
Opłata za śmieci od działki 0,00 zł
Opłata energetyczna od działki 0,00 zł
Opłata inwestycyjna od działki 0,00 zł
Do zapłaty 0,00 zł

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami PZD oraz wymogami prawnymi opłaty ogrodowe i inne na rzecz ogrodu dokonywane są na rachunek bankowy na Poczcie Polskiej lub Placówkach banków lub ajencji.

Zdjęcie użytkownika rod-Lubocza.pl.

Wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych

  • Świadczenia pieniężne wg uchwały 143/2007 Prezydium KR PZD
  • Nagrody za pracę społeczną wg uchwały 7/XIII/2009 KR PZD
  • Umowa o pracę wg uchwały 196/2009 Prezydium KR PZD

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 143/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia

L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? Wysokość Podział Termin wpłaty Księgowanie Uwagi
1. Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę w roku 2014 0,19/m2 powierzchni użytkowej Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 65% ROD 35% do OZ (w tym: 5% odpis F.O. 1/3 KR, 2/3OZ) *Działkowcy do