Kalkulator opłat za nasze działki. W skład tych opłat nie wchodzą inne opłaty np. prąd

Wybierz działkę
Powierzchnia działki [m2]
Stawka opłaty ogrodowej [za m2 w PLN]
Partycypacja [za m2 w PLN]
Składka członkowska [od działki w PLN]
Opłata za śmieci [od działki w PLN]
Opłata za wodę [od działki w PLN]
Opłata energetyczna [od działki w PLN]
Opłata inwestycyjna [od działki w PLN]
Wartość do zapłaty [w PLN]

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami PZD oraz wymogami prawnymi opłaty ogrodowe i inne na rzecz ogrodu dokonywane są na rachunek bankowy na Poczcie Polskiej lub Placówkach banków lub ajencji.

Zdjęcie użytkownika rod-Lubocza.pl.

Wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych

  • Świadczenia pieniężne wg uchwały 143/2007 Prezydium KR PZD
  • Nagrody za pracę społeczną wg uchwały 7/XIII/2009 KR PZD
  • Umowa o pracę wg uchwały 196/2009 Prezydium KR PZD

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 143/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia

L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? Wysokość Podział Termin wpłaty Księgowanie Uwagi
1. Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę w roku 2014 0,19/m2 powierzchni użytkowej Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 65% ROD 35% do OZ (w tym: 5% odpis F.O. 1/3 KR, 2/3OZ) *Działkowcy do