Kalkulator opłat ogrodowych za rok 2024

Nazwa działki: Brak
Powierzchnia m2 0 m2
Stawka opłaty ogrodowej 1.00 za m2 0,00 zł
Partycypacja 0.13 za m2 0,00 zł
Składka członkowska od działki 0,00 zł
Opłata za wodę od działki 0,00 zł
Opłata za śmieci od działki 0,00 zł
Opłata energetyczna od działki 0,00 zł
Opłata inwestycyjna od działki 0,00 zł
Do zapłaty 0,00 zł

Rodzaje przychodów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? Wysokość Podział Termin wpłaty Księgowanie Uwagi
1. Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę w roku 2014 0,19/m2 powierzchni użytkowej Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 65% ROD 35% do OZ (w tym: 5% odpis F.O. 1/3 KR, 2/3OZ) *Działkowcy do 31.05 b.r.
*ROD do OZ do 30.06 b.r.
*OZ do KR do 31.07 br.
Konto 710
? w części należnej danej jednostce
 
2. Inne opłaty na rzecz ROD Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 711  
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ogrodu Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę ilość godz/ członka * wartość 1 godziny 100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 712
lub 810 >
>Prace zw. z prowadzoną inwestycją
Można ustalić i pobierać wyłącznie gdy są zorganizowane prace
4. Opłata energetyczna Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest energia)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 240/2/e  
5. Opłata na inwestycje i remonty Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest realizowane zadanie inwestycyjne)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 810 Fundusz Rozwoju  
6. Opłata za wodę Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest woda)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 240/2/w Wyjątek ? nie podejmuje się uchwały, gdy na ROD są podliczniki
7. Wpisowe Ustala Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z uchwałą KR PZD 150
250
400
Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 20% ROD
80% do OZ, bo
60% dla OZ 20% dla KR
*do ROD po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki
* ROD do OZ w ciągu 1 miesiąca
Konto 851
? w części należnej danej jednostce
Opłata od nowych członków
- ROD przekazuje wykaz nowych członków w celu dokonania prenumeraty ?działkowca"
8. Opłata inwestycyjna
(w istniejących ROD)
Ustala Zarząd ROD w formie uchwały na dany rok kalendarzowy Liczona od wartości bilansowej środków trwałych na koniec u.r. dzieląc przez ilość działek 100% pozostaje w ROD *Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki Konto 810 Fundusz Rozwoju Opłata od nowych członków
9. Dotacje
z KR PZD
z OZ PZD
z samorządu
terytorialnego
Otrzymane zgodnie z otrzymaną uchwałą, decyzją lub porozumieniem Konto 810 Fundusz Rozwoju  
10. Środki z wykorzystania majątku Związku lub za czasowe zajęcie terenu Otrzymane na podstawie umowy i stosownej uchwały Konto 810 Fundusz Rozwoju  

*czasowe zajęcie terenu ? zgoda Prezydium OZ
*wykorzystanie (obciążenie) majątku Związku ? zgoda Prezydium OZ
* likwidacja całości lub części ROD ? zgoda Prezydium KR, opinia Prezydium OZ

Podziel się
(0 Głosy)

Administrator