Kalkulator opłat za nasze działki. W skład tych opłat nie wchodzą inne opłaty np. prąd

Wybierz działkę
Powierzchnia działki [m2]
Stawka opłaty ogrodowej [za m2 w PLN]
Partycypacja [za m2 w PLN]
Składka członkowska [od działki w PLN]
Opłata za śmieci [od działki w PLN]
Opłata za wodę [od działki w PLN]
Opłata energetyczna [od działki w PLN]
Opłata inwestycyjna [od działki w PLN]
Wartość do zapłaty [w PLN]

Rodzaje przychodów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? Wysokość Podział Termin wpłaty Księgowanie Uwagi
1. Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę w roku 2014 0,19/m2 powierzchni użytkowej Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 65% ROD 35% do OZ (w tym: 5% odpis F.O. 1/3 KR, 2/3OZ) *Działkowcy do 31.05 b.r.
*ROD do OZ do 30.06 b.r.
*OZ do KR do 31.07 br.
Konto 710
? w części należnej danej jednostce
 
2. Inne opłaty na rzecz ROD Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 711  
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ogrodu Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę ilość godz/ członka * wartość 1 godziny 100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 712
lub 810 >
>Prace zw. z prowadzoną inwestycją
Można ustalić i pobierać wyłącznie gdy są zorganizowane prace
4. Opłata energetyczna Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest energia)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 240/2/e  
5. Opłata na inwestycje i remonty Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest realizowane zadanie inwestycyjne)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 810 Fundusz Rozwoju  
6. Opłata za wodę Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest woda)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 240/2/w Wyjątek ? nie podejmuje się uchwały, gdy na ROD są podliczniki
7. Wpisowe Ustala Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z uchwałą KR PZD 150
250
400
Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 20% ROD
80% do OZ, bo
60% dla OZ 20% dla KR
*do ROD po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki
* ROD do OZ w ciągu 1 miesiąca
Konto 851
? w części należnej danej jednostce
Opłata od nowych członków
- ROD przekazuje wykaz nowych członków w celu dokonania prenumeraty ?działkowca"
8. Opłata inwestycyjna
(w istniejących ROD)
Ustala Zarząd ROD w formie uchwały na dany rok kalendarzowy Liczona od wartości bilansowej środków trwałych na koniec u.r. dzieląc przez ilość działek 100% pozostaje w ROD *Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki Konto 810 Fundusz Rozwoju Opłata od nowych członków
9. Dotacje
z KR PZD
z OZ PZD
z samorządu
terytorialnego
Otrzymane zgodnie z otrzymaną uchwałą, decyzją lub porozumieniem Konto 810 Fundusz Rozwoju  
10. Środki z wykorzystania majątku Związku lub za czasowe zajęcie terenu Otrzymane na podstawie umowy i stosownej uchwały Konto 810 Fundusz Rozwoju  

*czasowe zajęcie terenu ? zgoda Prezydium OZ
*wykorzystanie (obciążenie) majątku Związku ? zgoda Prezydium OZ
* likwidacja całości lub części ROD ? zgoda Prezydium KR, opinia Prezydium OZ

Podziel się
(0 Głosy)

Administrator