Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się do stycznia 2015 r. we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych. Poniżej publikujemy dokumenty do pobrania.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.

Poz. 40
USTAWA
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych1)


Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa