Prace wykonane przez Zarząd w 2016r.

PRACE WYKONANE PRZEZ ZARZĄD W 2016R

 1. Podpisanie umów z gaz i energia elektryczna, mpo.
 2. Sporządzenie i podpisanie umów o dzieło….. z wykonawcami.
 3. Sporządzenie i podpisanie umów zlecenie…8.. z wykonawcami
 4. Przepisywanie i ewidencja działek, przyjmowanie i obsługa działkowców.
 5. Porządkowanie dokumentacji, korespondencji ogrodowej, archiwizowanie.
 6. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach w PZD.
 7. Pełnienie dyżurów.
 8. Zamontowanie kamer monitoringu.
 9. Remont i modernizacja świetlicy wraz z klimatyzacją i ogrzewaniem.
 10. Remont toalet wewnętrznych.
 11. Remont szatni.
 12. Zakup i zamontowanie zmywarki i podgrzewacza elektrycznego w kuchni.
 13. Wykonanie krat w oknach.
 14. Naprawa ogrodzenia od ulicy.
 15. Podcięcie i formowanie drzew i krzewów na parkingu.
 16. Wykarczowanie pustych działek dodatkowych.
 17. Uprzątnięcie składowanych przez działkowców gałęzi i traw z terenów wspólnych.
 18. Wymiana zamków w toaletach ogrodowych.
 19. Wykonanie przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej.
 20. Naprawa gniazdek elektrycznych, wymiana oświetlenia na świetlówki LED.
 21. Usunięcie awarii zaworu wodnego.
 22. Naprawa rynny nad świetlicą, udrożnienie i przeczyszczenie rynien na budynkach.
 23. Zgrabienie liści i gałęzi z terenów wspólnych ogrodu.
 24. Robienie zakupów dla ogrodu.
 25. Zorganizowanie Dnia Działkowca, pozyskanie sponsorów, nagród, zabawy tanecznej.
 26. Wyczyszczenie krawężników jezdni i parkingów z traw i ziemi.
 27. Odczyty liczników energii elektrycznej.
 28. Wysprzątanie toalet i wywiezienie szamba.
 29. Usunięcie awarii pękniętej rury wodociągowej ze studni.
 30. Przygotowanie Walnego zebrania: dokumentów, uchwał, budżetów, planów, inwestycji.
 31. Wykonanie oprysku ogrodzenia ogrodu i parkingu.
 32. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej mienia ogrodu.
 33. Naprawa muszli toaletowej oraz deski w toalecie zewnętrznej.
 34. Utrzymywanie porządków w budynkach i terenach wspólnych.
 35. Wykonywanie wpłat ZUS i Urząd skarbowy, opłacanie rachunków.
 36. Zakup i wysypanie żwiru na alejki.
 37. Zawiezienie próbek wody do Sanepidu.
 38. Naprawa zaworów zbiornika wodnego.
 39. Pranie obrusów i firanek.

Piotr Piguła

Podziel się
(0 Głosy)

Piotr Jan Piguła