Prace wykonane w ROD w miesiącu wrzesień i październik.

Przedstawiam Państwu spis głównych prac

wykonanych na rzecz ogrodu ROD Lubocza I

w miesiącu wrzesień i październik 2014r.

Przepisanie umów w gazowni, energetyce, MPO, banku.

Sporządzenie umów i zakresów obowiązków dla:  Księgowej, Konserwatora śmietników, Konserwatora Sieci Wodnej, Konserwatora Sieci elektrycznej, Gospodarzy ogrodu

Prace kasowo-finansowe, wpłaty na konta bankowe i obsługa Kasy.

Wykoszenie i posprzątanie śmieci z trawników wjazdu, parkingu głównego, weselnego, świetlicy, zbiornika wodnego.

Wykonanie porządków i uaktualnienia na tablicy ogłoszeń.

Posadzenie 2 sosen koło WC głównego.

Sprawdzenie stanu plomb i liczników elektrycznych, wymiana uszkodzonych skrzynek.

Zebranie i wypalenie gałęzi na terenach ogrodu.

Wymiana i zmostkowanie kabla do pomp.

Porządki w pomieszczeniach stycznikowni i magazynów.

Przeniesienie Biblioteki i posprzątanie pomieszczeń biurowych i kuchni.

Porządkowanie teczek i dokumentacji działkowych wraz z zakładaniem segregatorów.

Porządkowanie dokumentacji kasowej, założenie zeszytów wpłat.

Uszycie flag państwowych.

Odpisanie liczników z Luboczy II

 

Wszystkim, którzy uczestniczyli pragnę serdecznie podziękować za współpracę i poświecenie swojego wolnego czasu aby nasz ogród stawał się miejscem przyjaznym i miłym do spędzenia czasu.

Piotr Piguła

Podziel się
(0 Głosy)

Piotr Jan Piguła