Przypomnienie o zagospodarowaniu odpadów

Przypominamy , że od listopada ROD Lubocza I nie jest objęty wywozem śmieci. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadami UMK z 2018 , śmieci są odbierane w ogrodów działkowych w okresie 15.03.2020 do 01.11.2020. W okresie od listopada jest zakaz pozostawiania śmieci, opadów pod brama i na parkingu, pod karą grzywny. Osoby nie stosujące się do przepisów będą zgłaszane do odpowiednich służb w celu nałożenia na nie kary. Teren bramy i parkingu jest na bieżąco monitorowany.

Podziel się
(0 Głosy)

Administrator