Wycinka drzew owocowych na działce rod

Witam zainteresowanych. Krążą u nas na ogrodzie nieprawdziwe informacje że drzewa owocowe można wycinać bezkarnie. No cóż niestety nie. Wysłałem e-maila do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskego i dostałem odpowiedź na pytanie: CZY NA DZIAŁCE ROD WYMAGANE JEST ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEWA OWOCOWEGO.

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie - tak, na działce ROD wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzewa owocowego.

Zgodnie z ustawą Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 4. ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Z kolei zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na usunięcie drzew owocowych zezwolenie nie jest wymagane tylko w przypadku, gdy nie rosną one na na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (Art. 83f. ust. 1, pkt 5).

Działkowiec może bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Działkowiec może bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². Nie ma znaczenia wiek krzewu.

Działkowcy bez zezwolenia nie mogą usuwać z działki jakichkolwiek drzew spełniających powyższe wymagania.

 

I chyba tyle w temacie.

Podziel się
(0 Głosy)

Administrator