Zebranie OM PZD Kraków

W dniu 09.02.2015 w siedzibie OM PZD w Krakowie odbyło się zebranie ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczyli z ogrodu Lubocza I: Józefa Zawiślak, Piotr Piguła i Renata Jobczyk. Zebranie  okręgu małopolskiego PZD poruszyło następujące kwestie:

  1. MPO przedstawił wiceprezes MPO

- Wprowadzenie zryczałtowanej stawki opłat za śmieci płatnej raz na rok.

- Opłata wyliczana na podstawie zapotrzebowania ogrodu na wywóz nieczystości.

- Zasugerowano opłatę w okresie kwiecień do października.

- Dzwony na segregacje są w cenie i można je wywozić ile razy trzeba, więc opłaca się segregować odpady bo nie zwiększają kosztów

- O dzikich wysypiskach i reklamacjach należy powiadamiać na nr telefonu 12 646 23 61

- Ostrzeżono o kontrolach z urzędu miasta działek, czy są zadbane i czy nie zbiera się na ich terenie śmieci.

 

  1. Prezes OM PZD

- Z 268 ogrodów w Małopolsce wyodrębniło się tylko 21 z czego nie wiadomo ile zostanie zarejestrowanych jako stowarzyszenia w sądzie.

- ROP odmówił rejestracji statutu PZD, tym samym obowiązuje regulamin i statut poprzedni.

- Na zebraniach ROD należy wybrać delegatów na zjazd PZD.

- UMK wprowadził opłatę od korzystania z terenów miasta 0,02% wartości gruntu dla terenów które nie są przekazane w użytkowanie wieczyste PZD.

- Wskazano na potrzebę zorganizowania w jak najszybszym czasie zebrań sprawozdawczo wyborczych na ogrodach ROD.

- Omówiono sposób przygotowania sprawozdań za minione kadencje zarządów ROD.

- Omówiono zasady i organizacje oraz przeprowadzenie zebrań ROD.

 

  1. Księgowa OM PZD

- Wskazała na nowe opłaty dla członków PZD na 6zł.

- Opłata na rzecz PZD 0,07zł za 1m2 działki.

- Omówiono zasady obliczania nowych opłat za użytkowanie działki na ogrodzie oraz opłat działkowych wg. nowych zasad. Opłatę za 1m2 działki określa zarząd i uchwala zebranie.

- Wprowadzenie wpisowego od nowego użytkownika działki na 200zł.

- Uznano za pilne wprowadzenie ewidencji działek oraz członków PZD i niezrzeszonych.

- Omówiono zasady wycinki drzew oraz sposoby jej zgłoszenia i wydania zgody. Wskazano na wysokie kary nawet za przycinanie bez zgody wystawiane przez SM.

- Omówiono inwestycje ogrodowe i możliwości dofinansowania z centrali PZD.

- Przekazano informacje i wytyczne do sprawozdań finansowych.

- Zaproponowano sposób wynagradzania zarządu ogrodów za ich pracę i zużyte srodki.

- Określono zasady użyczania świetlicy.

 

Zebranie trwało 4 godziny. Pani Prezes OM PZD oraz Księgowa OM PZD w rozmowach z nami zapewniły o pomocy i wsparciu dla prac naszego zarządu.

Podziel się
(0 Głosy)

Piotr Jan Piguła