Jak kupić działkę

Jak zostać działkowcem - przewodnik

 Poprzez przeniesienie praw do działki za pomocą umowy przeniesienia praw do działki sporządzanej przez dotychczasowego działkowca z osobą, która chce zostać działkowcem

Formalne wymagania do uzyskania prawa do działki.

Po ustaleniu procedury uzyskania praw do konkretnej działki osoba starająca się o prawo do działki powinna dopełnić następujących formalności:

  1. gdy działka przekazywana jest pomiędzy obecnym działkowcem a osobą, która chce zostać działkowcem:

- należy sporządzić umowę przeniesienia praw do działki. Zgodnie z nową ustawą podpisy pod taką umową muszą być potwierdzone notarialnie. Wizyta u Notariusza.

- należy wypełnić wniosek dzierżawy działkowej do Zarządu ROD o przyznanie działki.

- osoba chcąca zostać członkiem PZD składa do zarządu ROD deklarację członkowską.

- osoba wpłaca na rachunek bankowy wpisowe 250zł ,opłaty inwestycyjne 400zł oraz jeśli chce być członkiem PZD 6zł. Reguluje także wszystkie opłaty ogrodowe jeśli nie zostały zapłacone!

  1. Dokumenty i potwierdzenia opłat należy złożyć do zarządu ROD.

- zarząd ROD ma dwa miesiące na wydanie decyzji o potwierdzeniu przeniesienia praw do działki po stwierdzeniu, że działka jest zagospodarowana zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia PZD. Decyzję taką wydaje w formie uchwały, którą doręcza nowemu działkowcowi.

- na podstawie umowy zarząd ROD wydaje uchwałę dot. uzyskania praw do działki, którą doręcza nowemu działkowcowi.

Uwaga!

 

Ważna rzeczą jest wskazanie czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w Umowie przeniesienia praw do działki, umowie dzierżawy działkowej i deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną.

Uwaga!

Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.   

 

DRUKI DO POBRANIA: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html     

Podziel się
(1 Głos)

Piotr Jan Piguła